Y Coleg Merthyr Tudful

Y Coleg Merthyr Tudful

Curriculum Presentation to WASACRE

Friday November 23rd 2012

Beth yw Y Coleg Merthyr Tudful?
• Coleg trydyddol o fis Medi 2013.
• Bydd yr holl ddysgwyr UG yn rhan o’r coleg.
• Dysgwyr A2 o fis Medi 2014.

Y ddarpariaeth gyfredol yn y coleg

• 1,000 o fyfyrwyr amser llawn (70% 16-18)
• Tua 2,000 o fyfyrwyr rhan amser
• 200 o fyfyrwyr addysg uwch amser llawn
• 150 fyfyrwyr addysg uwch rhan amser
• Cytundeb dysgu yn y gweithle mawr (£1.3m)

Mae’r coleg ar hyn o bryd yn cynnig cyrsiau yn y meysydd dysgu canlynol
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys gofal plant)
• Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus
• Busnes, Rheoli a Chyfrifiaduro
• Mynediad at Addysg Uwch
• Adeiladu a’r Amgylchedd  Adeiledig
• Peirianneg ac Astudiaethau Cerbydau Modur
• Celfyddydau Creadigol a Pherfformio
• Addysg Sylfaenol i Oedolion/ Siaradwyr Saesneg mewn Ieithoedd Eraill
• Sgiliau Bywyd Annibynnol

Bydd cwricwlwm newydd y Coleg yn cynnig

Ystod eang o gymwysterau lefel A/UG yn y meysydd canlynol:
• Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (gan gynnwys Astudiaethau Crefyddol)
• Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg
• Ieithoedd Modern Tramor
• Busnes ac Economeg a’r Gyfraith

Bydd 38 pwnc lefel UG ar gael ynghyd â Chymhwyster Bagloriaeth Cymru fel cymhwyster ‘ymbarél’ ar gyfer yr holl gymwysterau UG a BTEC

Bydd cyfle hefyd i fyfyrwyr gymysgu cymwysterau lefel ‘A’ a BTEC

Sut fydd Addysg Grefyddol yn cael ei datblygu yn y cwricwlwm?
• Niferoedd da ar lefel UG/A2 (65/41)
• Darpariaeth Athroniaeth a Moeseg UG
• Datblygiad deunyddiau a siaradwyr gwadd trwy gyfnodau Bagloriaeth Cymru, e.e. Cymru, Ewrop a’r Byd

Y materion ehangach
• Cefnogaeth Caplan/ Ystafell Weddi
• Cyswllt ag ysgolion partner
• Presenoldeb mewn cyfarfodydd CYSAG