Amdanom

Mae’r wefan hon yn cael ei goruchwylio gan Fwrdd Golygyddol o ddwy brifysgol, sef Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.  Mae staff y prifysgolion hyn yn darparu profiad helaeth ac arbenigedd pynciol ac yn cynnig arweiniad strategol ynghylch datblygiad y wefan yn y dyfodol.  Dyma enwau aelodau’r Bwrdd Golygyddol:

  • Vaughan Salisbury – Cyfarwyddwr HAGA Uwchradd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

  • Lynda Maddock – Arweinydd y Dyniaethau(AG) Uwchradd, Ysgol HAGA, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

  • Dr Geraint Davies – Darlithydd Dyniaethau (AG) Cynradd, Ysgol HAGA, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

  • Dr Catrin H Williams – Cyd Bennaeth yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Islamaidd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

  • Dr Robert Pope – Cyd Bennaeth yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Islamaidd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

  • Magi Gould – Pennaeth Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor

  • Modlen Lynch – Darlithydd Addysg (AG) Uwchradd, Prifysgol Bangor

  • Helen Branwen Roberts – Darlithydd Addysg (AG) Cynradd, Prifysgol Bangor

  • Dr Eryl Wyn Davies – Pennaeth Ysgol, Athroniaeth a Chrefydd, Prifysgol Bangor

  • Sali Roberts – Golygydd Newyddion AG

Staff profiadol Canolfan Peniarth, canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, dan arweiniad Gwydion Wynne sy’n gyfrifol am greu, datblygu a chynnal y wefan.

Dywedodd Vaughan Salisbury, Cyfarwyddwr HAGA Uwchradd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a gydlynodd y datblygiad hwn, “Rwy’n hynod falch fod y ddwy brifysgol yn cyfuno eu rhagoriaeth a’u harloesedd unwaith yn rhagor ym maes Addysg Grefyddol a gobeithiaf yn fawr y bydd athrawon sy’n addysgu Addysg Grefyddol yng Nghymru yn elwa o’r adnodd digidol newydd a chyffrous hwn”.

Dywedodd Magi Gould, Pennaeth yr Adran Addysg, Prifysgol Bangor, “Bydd datblygiad y wefan bynciol unigryw hon, ei darpariaeth gwbl ddwyieithog a’i henw rhagorol yn arwain at adnodd ffyniannus a llawn bwrlwm ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn Addysg Grefyddol yng Nghymru”.