Religious Education in Wales

Ysgrifennwyd y sylwadau canlynol gan ddisgyblion blwyddyn 13 (17 ac 18 oed) yn Ysgol Dinas Brân – Llangollen - Cymru