Gorffennaf 2014

Mae 100 mlynedd yn amser hir: Gwasanaeth a chyflwyniad cynradd Gorffennaf 2014

Addysg Grefyddol ym Mhowys

Mae CYSAG Powys wedi parhau i gwrdd bob tymor, a chynhaliwyd y cyfarfod diweddaraf ar 14eg Tachwedd, 2013. Cynhelir Cyfarfod Tymor y Gwanwyn ar 25ain Mawrth, 2014.

ADDYSG GREFYDDOL YM MHOWYS

Mae CYSAG Powys wedi parhau gyda’i gylched o gyfarfodydd tymhorol ac mae’r cyfarfodydd wedi cynnwys eitemau rheolaidd yn ogystal â thrafodaethau penodol am faterion arbennig.

Consortiwm Canolbarth y De

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto wedi coffau Diwrnod Cofio’r Holocost gyda digwyddiad arbennig er mwyn cofio dioddefwyr erlyniad y Natsïaid a hil-laddiadau eraill. Thema D...

Newyddion Sir Gaerfyrddin

Am nifer o flynyddoedd cyn mis Mawrth 2012, roedd cyfarfodydd penaethiaid adran addysg grefyddol yn Sir Gaerfyrddin yn cynnwys gwaith ar y cyd ar ddeall disgrifyddion lefel genedlaethol addysg grefyd...

Newyddion Gwynedd ac Ynys Môn

‘Beth yw ystyr y Nadolig?’ oedd thema amserol cyrsiau hyfforddi Hydref 2012. Y nôd oedd defnyddio ystod eang o ffynonellau crefyddol ac anghrefyddol i ateb cwestiwn allweddol. Treialwyd cyfres o w...