Ymddeoliad Tudor Thomas

Ar ôl treulio 20 mlynedd fel Swyddog Pwnc Astudiaethau Crefyddol CBAC, mae Tudor Thomas yn ymddeol.

RE at Ysgol Y Lawnt

Mae Addysg Grefyddol yn rhan annatod o fywyd yn Ysgol y Lawnt. O ganlyniad i hunan werthuso rydym wedi addasu'r ffordd y dysgir Addysg Grefyddol drwy’r ysgol ac rydym o’r farn bod y disgyblion wedi e...

Mari Jones a’i Beibl

Fe wnaeth disgyblion Blwyddyn 7 fwynhau perfformio drama am Mari neu Mary Jones (Bala) a'i Beibl yn fawr iawn. Mewn oes y mae llai a llai o ddisgyblion yn darllen y Beibl ac yn cydnabod ei bwysigrwyd...

Gorffennaf 2014

Mae 100 mlynedd yn amser hir: Gwasanaeth a chyflwyniad cynradd Gorffennaf 2014

Bwdhaeth yn eich ystafell ddosbarth?

Beth fyddai'n eich helpu i deimlo’n fwy hyderus (hyd yn oed) wrth astudio Bwdhaeth gyda’ch dosbarth? Un ateb posib fyddai defnyddio deunyddiau dysgu a grëwyd i ysgolion gan Fwdhyddion sy’n athrawon c...