Gung Hay Fat Choy!

Ysgol gynradd gyda 57 o ddisgyblion (46 llawn amser) ydi Ysgol Abererch wedi ei lleoli yng nghanol pentref bychan Abererch sydd tua 2 filltir o dref Pwllheli. Credwn yn gryf iawn mewn defnyddio’r amg...