Addysg Grefyddol ym Mhowys

Mae CYSAG Powys wedi parhau i gwrdd bob tymor, a chynhaliwyd y cyfarfod diweddaraf ar 14eg Tachwedd, 2013. Cynhelir Cyfarfod Tymor y Gwanwyn ar 25ain Mawrth, 2014.

Gwasanaethau ysgol

Mae gwasanaethau mis Hydref yn trafod poblogrwydd prynu a gwerthu, gan gwestiynu y gwerth a roddwn ar berchnogi pethau.