Hwb+ yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa

Mae Ysgol Uwchradd Cyfarthfa yn un o 8 ysgol uwchradd yn genedlaethol sydd wedi datblygu’n Ganolfan Ragoriaeth Hwb+. Mae gan bob disgybl fynediad at y platfform dysgu Hwb+ y tu allan i’r ysgol yn ogy...

Effaith ein gweithredoedd ni ar fywydau pobl eraill

Bu Jeremy Bowen, newyddiadurwr gyda'r BBC, yn siarad yn ddiweddar ar y teledu, nid am broblemau’r Dwyrain Canol yn ôl ei arfer, ond am adroddiadau radio ei dad ar drychineb Aberfan bron i 50 mlynedd ...

Dyfodol Llwyddiannus i Addysg Grefyddol?

Roeddwn yn eistedd yn oriel gyhoeddus y Senedd yng Nghaerdydd gyda grŵp o ymwelwyr ym mis Gorffennaf, pan glywais Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn dweud rhywbeth annisgwyl.

Archif

2000 – 2004 2000 – 2001 Syniadau AG – Straeon Tylwyth Teg (PDF) Syniadau AG – Beibl yn y Dosbarth (PDF) Syniadau AG – Dysgu Iddewiaeth yn CA (PDF) 2001 – 2002 Syni...

Teyrnged i Denize Morris

Canfuwyd bod canser ar Denize ar 26 Mehefin 2015, ac mi gymerodd ei gŵr, Michael, ei hangladd yn Llanelli union ddau fis wedyn ar 26 Awst. Bythefnos yn unig ar ôl dweud wrth ei rhieni nad oedd gwella...