A oes dyfodol i Addysg Grefyddol yn ein hysgolion?

Does dim dwywaith i ddatganiad Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, dros yr haf gynhyrfu’r dyfroedd pan ddywedodd yn y Senedd yr hoffai newid teitl pwnc Addysg Grefyddol i ‘Gre...

5 Videos to Rock

Here are some popular video clips I have used with GCSE and 6th Form Students studying Religion, Ethics and Philosophy across the United Kingdom. Warning: many of these have controversial aspects;