Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

After completing half the GCSE course in Religious Studies in Year 10, as well as several external examinations in other subjects, Year 10 pupils from Ysgol Syr Thomas Jones did not have much energy ...

Ymddeoliad Tudor Thomas

Ar ôl treulio 20 mlynedd fel Swyddog Pwnc Astudiaethau Crefyddol CBAC, mae Tudor Thomas yn ymddeol.

Russell Brand ar Grefydd – Greg Barker

Mae Brand, sy’n enwog am ei ffraethineb bywiog ac yn enwog ymysg newyddiadurwyr am honni mai gwastraff amser yw pleidleisio, yn creu fideo dyddiol o'r enw 'The Trews'.

Drygioni a Dioddefaint: Deuddydd gyda Lat Blaylock

Wrth gwrs, ni welwyd unrhyw ddrygioni a dioddefaint yn ystod y ddau ddiwrnod eithriadol a dreuliodd hyfforddeion TAR Uwchradd Addysg Grefyddol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ddiweddar gyda La...

Rachel Bendall

I’r rheiny ohonoch nad sy’n ymwybodol, ers blwyddyn mae gan y cwrs TAR Uwchradd Addysg Grefyddol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant arweinydd newydd.