RE at Ysgol Y Lawnt

Mae Addysg Grefyddol yn rhan annatod o fywyd yn Ysgol y Lawnt. O ganlyniad i hunan werthuso rydym wedi addasu'r ffordd y dysgir Addysg Grefyddol drwy’r ysgol ac rydym o’r farn bod y disgyblion wedi e...

EFTRE

Cynhaliwyd cyfarfod 2014 y bwrdd ar 15 Mawrth yn Fienna, Awstria. Fe’i cynhaliwyd yn un o adeiladau’r brifysgol a ddefnyddir gan y Gyfadran Diwinyddiaeth Gatholig, sydd drws nesaf i eglwys gadeiriol ...

Llythrennedd mewn Addysg Grefyddol

Datblygwyd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol i helpu sicrhau bod plant Cymru yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd rhagorol yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.

Fy Mhrofiad o Addysg Grefyddol – Safbwynt Personol

Efallai mai'r rheswm dros yr aneglurder ynglŷn â’r Addysg Grefyddol a gefais yn yr ysgol gynradd yw na wnaeth unrhyw elfennau Beiblaidd yn y cwricwlwm ychwanegu unrhyw beth sylweddol at y gwersi Ysgo...

Ai chwaraeon yw’r grefydd newydd?

Roedd y sgrin deledu fel petai’n fôr o chwaraeon yn ystod yr haf, ar bob munud ac awr o’r diwrnod: ras Tour de France, Cwpan y Byd, Wimbledon, y Golf Open, Test Cricket a Gemau'r Gymanwlad - i enwi o...

Y Project GOT

Rwy'n gwybod fod hyn yn swnio braidd yn syml ac ystrydebol, ond penderfynais fod yn athrawes oherwydd fy mod eisiau gwneud y byd yn lle gwell. Oherwydd ein bod yn dysgu Addysg Grefyddol, rydym mewn s...