Philosophy and Religion – Bangor University

Ym mis Medi 2013, agorodd yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd newydd ym Mhrifysgol Bangor ei drysau i dderbyn ei charfan gyntaf o fyfyrwyr. Roedd llawer o'r modiwlau wedi'u dilysu’n ddiweddar ac mae adbo...

Dysgu profiadol

Cyfarfûm â Sue Philips yn ystod fy hyfforddiant TAR ac rwyf bob amser wedi ceisio defnyddio dysgu trwy brofiad a dulliau ‘theatr ddysg’ yn fy ystafell ddosbarth.

Mari Jones a’i Beibl

Fe wnaeth disgyblion Blwyddyn 7 fwynhau perfformio drama am Mari neu Mary Jones (Bala) a'i Beibl yn fawr iawn. Mewn oes y mae llai a llai o ddisgyblion yn darllen y Beibl ac yn cydnabod ei bwysigrwyd...

AUSCHWITZ

Y mae’n gyffredin heddiw i glywed pobl yn siarad am eu teithiau amrwyiol o amgylch y byd; rhai yn sôn am gwledydd gwahanol ac eraill yn trafod y profiadau braf a gafwyd.

Gorffennaf 2014

Mae 100 mlynedd yn amser hir: Gwasanaeth a chyflwyniad cynradd Gorffennaf 2014

Meddiant gan Ysbrydion ym Mrasil

Mae profiad crefyddol yn derm amwys a ddefnyddir i ddisgrifio a chategoreiddio profiadau o fathau gwahanol iawn. Yn aml iawn nid yw pobl sy'n cael profiad crefyddol yn cyfeirio ato fel profiad crefyd...

Erthygl Pap fama

Mi fuodd disgyblion Maes Garmon yn brysur iawn yn ystod mis Mawrth yn gwneud nifer o weithgareddau oedd ynghlwm a phrosiect Rhyfel Byd Cyntaf yr ysgol.