Newyddion Gwynedd ac Ynys Môn

‘Beth yw ystyr y Nadolig?’ oedd thema amserol cyrsiau hyfforddi Hydref 2012. Y nôd oedd defnyddio ystod eang o ffynonellau crefyddol ac anghrefyddol i ateb cwestiwn allweddol. Treialwyd cyfres o w...

Yr Heretic Didwyll

Buom yn disgwyl yn hir am y gyfrol hon, ond ar un olwg y mae ei chyhoeddi yn awr yn fwy addas gan na fyddai’r hinsawdd ddiwinyddol yn ddigon aeddfed ddeugain mlynedd yn ôl. Un o’r Annibynwyr Cymreig ...

Fy enw yw Bond. James Bond. Dyn crefyddol?

Dywed Mark Rocques, ymwelydd AG a storïwr o fri, fod pawb yn byw yn ôl diwinyddiaeth, ond nid yw hyn yn cael ei fynegi yn aml. Mae'n defnyddio Bond i ddisgrifio hyn.James Bond. Fyddai eich disgyblion...