Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

After completing half the GCSE course in Religious Studies in Year 10, as well as several external examinations in other subjects, Year 10 pupils from Ysgol Syr Thomas Jones did not have much energy ...

Ymddeoliad Tudor Thomas

Ar ôl treulio 20 mlynedd fel Swyddog Pwnc Astudiaethau Crefyddol CBAC, mae Tudor Thomas yn ymddeol.

Philosophy and Religion – Bangor University

Ym mis Medi 2013, agorodd yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd newydd ym Mhrifysgol Bangor ei drysau i dderbyn ei charfan gyntaf o fyfyrwyr. Roedd llawer o'r modiwlau wedi'u dilysu’n ddiweddar ac mae adbo...

Mari Jones a’i Beibl

Fe wnaeth disgyblion Blwyddyn 7 fwynhau perfformio drama am Mari neu Mary Jones (Bala) a'i Beibl yn fawr iawn. Mewn oes y mae llai a llai o ddisgyblion yn darllen y Beibl ac yn cydnabod ei bwysigrwyd...

Meddiant gan Ysbrydion ym Mrasil

Mae profiad crefyddol yn derm amwys a ddefnyddir i ddisgrifio a chategoreiddio profiadau o fathau gwahanol iawn. Yn aml iawn nid yw pobl sy'n cael profiad crefyddol yn cyfeirio ato fel profiad crefyd...