Addoli ar y Cyd yn yr Ysgol Uwchradd

Mae addoli ar y cyd yn ofyniad cyfreithiol sy’n seiliedig ar Ddeddf Diwygio Addysg 1988 a Chylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/94. Dyma’r gofynion

Dysgu profiadol

Cyfarfûm â Sue Philips yn ystod fy hyfforddiant TAR ac rwyf bob amser wedi ceisio defnyddio dysgu trwy brofiad a dulliau ‘theatr ddysg’ yn fy ystafell ddosbarth.

Shaykh Ahmed Muhammad Saad

Ganed Shaykh Muhammad Ahmed Saad i deulu o ysgolheigion yng ngogledd yr Aifft. Roedd wedi dysgu’r Qu'ran ar ei gof erbyn iddo fod yn 10 oed, arweiniodd ei weddi gynulleidfaol gyntaf yn 13 oed a thrad...

Gwers 1a

Cyflwyno cefndir y rhaglen – ac eithrio ennill cymwysterau drwy addysg, mae'n hanfodol i genedlaethau'r presennol / dyfodol ein bod yn dysgu sut i barchu a gwerthfawrogi'n gilydd a dangos goddefgarwc...

Esgob Cynorthwyol Llandaf

Yn ystod pum degawd o weinidogaethu, rwyf wedi dod i gysylltiad â degau o filoedd o bobl, pob un ohonynt â’u barn benodol am Dduw.

Gwers 2/4

Gwerthuso'r modd y mae grwpiau eithafol treisgar fel al-Qa'eda ac eraill yn gwyrdroi dysgeidiaeth ddi-drais Islam

Gwers 1b

Cyflwyno cefndir y rhaglen - ac eithrio ennill cymwysterau drwy addysg, mae’n hanfodol i genedlaethau'r presennol/dyfodol ein bod yn dysgu sut i barchu a gwerthfawrogi ein gilydd a dangos goddefgarwc...

Y ‘Got Project’ – Barrie Phillips

‘Mae'r ‘GOT project’ yn cynnig model grymus o sut gellir datblygu dull sy’n defnyddio’r gymuned a phartneriaeth i frwydro yn erbyn agweddau rhagfarnllyd sy’n seiliedig ar hil/ethnigrwydd/ffydd, ac i ...