Allan o’r bad achub…

Mae’n brynhawn Gwener. Rydych wedi treulio un o’ch gwersi rhydd yn gynharach yn yr wythnos yn helpu myfyriwr baratoi gwers ar puja mewn Hindŵaeth, gwers rydd arall yn helpu disgyblion ymarfer eu darl...

A oes angen ail-frandio addysg grefyddol?

Cefais fy hyfforddi yng Nghymru, ond erbyn hyn rwy’n dechrau fy ail flwyddyn yn dysgu mewn ysgol gyfun heriol yn Lloegr, ac felly rwy’n gyfarwydd iawn â'r stigma negyddol a gysylltir yn aml ag addysg...

Ymweliad ag Uganda, 2013

Roedd y tîm yn cynnwys 11 disgybl o St David’s College, ynghyd ag un rhiant, un cyn-ddisgybl (sy’n fyfyriwr mewn prifysgol erbyn hyn), tri aelod o staff St David’s College a dau aelod staff gwadd, s...

Addysg Grefyddol Gyffredinol yn y chweched dosbarth

Un o'r heriau mwyaf sy’n wynebu athrawon AG mewn ysgolion heddiw, yn fy marn i, yw gwneud crefydd yn berthnasol i ieuenctid heddiw. Rydym yn byw mewn cymdeithas sy’n taflu syniadau seciwlar atom, lle...

Llifogydd yn Llanelwy

Dinas eiddgar, hanesyddol a chroesawgar yw Llanelwy. Perffeithrwydd a heddwch yr Eglwys Gadeiriol yw calon y ddinas a’r trigolion yw curiad calon yddinas fach wledig newydd. Ond hefyd llifa afon bwer...

Cipolwg ar Sgiliau Traws

Cipolwg ar Sgiliau Trawsgwricwlaidd mewn Addysg Grefyddol Danielle Pascoe, Caerffili Cefais wahoddiad yn ddiweddar gan gangen CYSAG Caerffili i roi cyflwyniad ar fy mhrofiadau o’m blwyddyn ar y cwrs ...