Dwylo Oer, Cyfeillion Cynnes

Ar 27 Tachwedd 2012, cafwyd llifogydd yn Llanelwy, y gwaethaf mewn cenhedlaeth; rhywbeth a fyddai’n newid bywydau pobl yn y gymuned am flynyddoedd i ddod. Roeddwn i’n un o’r nifer o bobl a effeithiwy...