RE at Ysgol Y Lawnt

Mae Addysg Grefyddol yn rhan annatod o fywyd yn Ysgol y Lawnt. O ganlyniad i hunan werthuso rydym wedi addasu'r ffordd y dysgir Addysg Grefyddol drwy’r ysgol ac rydym o’r farn bod y disgyblion wedi e...

Religious Education in Wales

Ysgrifennwyd y sylwadau canlynol gan ddisgyblion blwyddyn 13 (17 ac 18 oed) yn Ysgol Dinas Brân – Llangollen - Cymru

Addoli ar y Cyd yn yr Ysgol Uwchradd

Mae addoli ar y cyd yn ofyniad cyfreithiol sy’n seiliedig ar Ddeddf Diwygio Addysg 1988 a Chylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/94. Dyma’r gofynion

Erthygl Pap fama

Mi fuodd disgyblion Maes Garmon yn brysur iawn yn ystod mis Mawrth yn gwneud nifer o weithgareddau oedd ynghlwm a phrosiect Rhyfel Byd Cyntaf yr ysgol.

Bedydd. Ysgol Edern.

Yn ddiweddar cafodd disgyblion a staff Ysgol Edern, Llŷn, gyfle i ddathlu achlysur arbennig a oedd yn binacl tymor o ddysgu ac ymchwilio i bwrpas a threfn seremoni bedydd Cristnogol.