Y Project “YOU CUBE”

Cafodd stori ar raglen Dr Who am giwbiau dirgelwch, ciwbiau stori a ddefnyddir i helpu datblygu sgiliau iaith disgyblion a phregeth a glywais unwaith oedd yn cynnwys llun glôb ar giwb, i gyd eu huno ...

Shaykh Ahmed Muhammad Saad

Ganed Shaykh Muhammad Ahmed Saad i deulu o ysgolheigion yng ngogledd yr Aifft. Roedd wedi dysgu’r Qu'ran ar ei gof erbyn iddo fod yn 10 oed, arweiniodd ei weddi gynulleidfaol gyntaf yn 13 oed a thrad...

Gwers 1a

Cyflwyno cefndir y rhaglen – ac eithrio ennill cymwysterau drwy addysg, mae'n hanfodol i genedlaethau'r presennol / dyfodol ein bod yn dysgu sut i barchu a gwerthfawrogi'n gilydd a dangos goddefgarwc...

Taith blwyddyn 11 i Berlin

Yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror, ymwelodd 44 o ddisgyblion 11 oed (a Mr a Mrs Powell, Mrs Pugh, Miss Phillips a Mr Dawkins) â Berlin; taith a drefnwyd gan yr adran hanes a’r adran astudiae...

Esgob Cynorthwyol Llandaf

Yn ystod pum degawd o weinidogaethu, rwyf wedi dod i gysylltiad â degau o filoedd o bobl, pob un ohonynt â’u barn benodol am Dduw.

Gwers 2/4

Gwerthuso'r modd y mae grwpiau eithafol treisgar fel al-Qa'eda ac eraill yn gwyrdroi dysgeidiaeth ddi-drais Islam