Gung Hay Fat Choy!

Ysgol gynradd gyda 57 o ddisgyblion (46 llawn amser) ydi Ysgol Abererch wedi ei lleoli yng nghanol pentref bychan Abererch sydd tua 2 filltir o dref Pwllheli. Credwn yn gryf iawn mewn defnyddio’r amg...

Dwylo Oer, Cyfeillion Cynnes

Ar 27 Tachwedd 2012, cafwyd llifogydd yn Llanelwy, y gwaethaf mewn cenhedlaeth; rhywbeth a fyddai’n newid bywydau pobl yn y gymuned am flynyddoedd i ddod. Roeddwn i’n un o’r nifer o bobl a effeithiwy...