Croeso

Mae’r wefan hon sy’n cynnwys y cylchgrawn a elwid gynt yn Newyddion AG yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.  Mae’n unigryw i Gymru ac yn unigryw i Addysg Grefyddol fel pwnc ysgol.  Bydd y wefan yn gwbl ddwyieithog ac ar gyfer staff ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru.

Mae’r wefan newydd hon yn adnodd rhagorol sy’n galluogi’r gymuned Addysg Grefyddol ar hyd a lled Cymru i gael gwybodaeth yn gynt am ddatblygiadau sy’n digwydd yng Nghymru a rhwydweithio’n fwy effeithiol.

Rhagwelwn y bydd llwyddiant y wefan hon yn seiliedig ar bartneriaeth gydag athrawon AG cynradd ac uwchradd, ymgynghorwyr AG ac awdurdodau lleol ar draws Cymru ac edrychwn ymlaen at glywed eich barn chi ynghylch yr hyn yr hoffech chi weld ar y wefan a sut y gellid ei datblygu er budd mwyaf i chi.