Diwrnod Pontio Blwyddyn 9, yn cynnwys disgyblion Addysg Grefyddol Mwy Galluog a Thalentog Blwyddyn 9.

Diwrnod Pontio Blwyddyn 9, yn cynnwys disgyblion Addysg Grefyddol Mwy Galluog a Thalentog Blwyddyn 9.

                 (Cyflwyno Stori’r Pasg i ddisgyblion ysgolion bwydo, Ebrill 2014

Perfformiodd disgyblion addysg grefyddol blwyddyn 9 Ysgol John Bright stori’r Pasg i ddisgyblion Ysgol Gynradd y Bendigaid William Davies. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan ac amryw o leoliadau eraill o amgylch Llandudno.  Mr Tim Gough, mudiad Llandudno Youth for Christ oedd y cyd-drefnydd. Cafodd y disgyblion gyfle i ddysgu am ddigwyddiadau allweddol yr Wythnos Sanctaidd drwy chwarae rôl ‘press packers’, a chyfweld y prif gymeriadau am yr hyn a ddigwyddodd a beth â’u cymhellodd i ymateb fel y gwnaethant.

Nod y digwyddiad oedd ailddarganfod stori wreiddiol y Pasg a’i pherthnasedd parhaus drwy gydol hanes, cynorthwyo dysgu annibynnol a dysgu mewn grwpiau, hyrwyddo sgiliau cyflwyno llafar a gwneud cysylltiadau â myfyrwyr cynradd fel rhan o raglen bontio Ysgol John Bright.

Yn ystod yr hanner tymor yn arwain at y digwyddiad, cyflwynwyd sesiynau ar ddulliau actio i’r myfyrwyr, sgiliau ymchwilio Beiblaidd a gwaith cartref estynedig i atgyfnerthu’r gwaith dysgu am ddigwyddiadau allweddol yr Wythnos Sanctaidd.