Adroddiad Cynhadledd Addysg Grefyddol – Glantaf

Rhai o ddisgyblion Glantaf yng Nghynhadledd Chweched Dosbarth Astudiaethau Crefyddol a drefnwyd gan Coleg y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, Hydref 2014.

cynhadledd

Cafodd ysgolion y De Ddwyrain gyfle i gymryd rhan yn y gynhadledd. Cafwyd darlithoedd yn y bore ar gyfer trafod pynciau perthnasol i fodylau AS a safon A ,megis Bwdhaeth, crefydd yn y cyfryngau a ‘r elfen synoptig ar fywyd ar ôl marwolaeth. Yn y prynhawn cafwyd cyfle i wrando ar y newyddiadurwr BBC, Huw Edwards a oedd yn trafod Crefydd yn y Cyfryngau