Dysgu profiadol

Cyfarfûm â Sue Philips yn ystod fy hyfforddiant TAR ac rwyf bob amser wedi ceisio defnyddio dysgu trwy brofiad a dulliau ‘theatr ddysg’ yn fy ystafell ddosbarth. Rwy’n teimlo bod hyn yn gwneud gwersi yn fwy difyr, yn haws i’w deall a’u cofio mewn asesiadau ac arholiadau. Rwyf hefyd wedi defnyddio llawer iawn ar y llyfr “Quality Circle Time in the secondary school” gan Jenny Mosley a Marilyn Tew. Mae’r dull ‘amser cylch’ yn ffordd wych o ddod i adnabod disgyblion ar ddechrau blwyddyn newydd neu yn ystod diwrnodau pontio a sesiynau bugeiliol.
Mae dysgu profiadol ac amser cylch yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu hysbrydolrwydd eu hunain ac yn galluogi iddynt ddangos empathi at bobl sy’n wahanol iddynt hwy.
Mae ymddygiad a chymhelliant disgyblion yn dda iawn ar y cyfan oherwydd rwy’n credu bod disgyblion yn cofio ac yn deall gwersi pan maent yn cael gweld a chyffwrdd ag arteffactau, bwyta bwyd ac pherfformio ffug ddathliadau a defodau newid byd.

Trayza Williams, athrawes AG a phennaeth Neptune House yn Ysgol Uwchradd Prestatyn, Sir Ddinbych.