Gorffennaf 2014

Gwasanaethau ysgol

cymorthCristnogol

Mae 100 mlynedd yn amser hir: Gwasanaeth a chyflwyniad cynradd Gorffennaf 2014

Thema: Rhyfel a gwrthdaro ddoe a heddiw
Gwlad: Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC)

gorffennaf_2014_christian_aidMae ein gwasanaeth cynradd ar gyfer mis Gorffennaf yn edrych ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, 100 mlynedd yn ôl i eleni, gan roi sylw hefyd i effeithiau rhyfel a gwrthdaro heddiw. Edrychir yn arbennig ar waith un o bartneriaid Cymorth Cristnogol yn y DRC yn dod â theuluoedd, oedd wedi eu gwahanu gan ryfel, yn ôl at ei gilydd.

Adroddir stori Shukuru Binguru a orfodwyd i ffoi gyda’i brawd a’i chwiorydd pan fu ymosodiad ar eu pentref. Yn anffodus fe’u gwahanwyd oddi wrth eu rhieni, ond drwy help mudiad o’r enw Central Africa Baptist Community, y mae’r teulu gyda’i gilydd unwaith eto.

Er bod llai o ymladd yn y DRC erbyn hyn, mae effeithiau bron i 15 mlynedd o wrthdaro o fewn y wlad yn parhau, ac mae partneriaid Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda’r bobl yno i ail-afael yn eu bywoliaethau.

Oed: 7-11
Pynciau: Dinasyddiaeth, AG, Daearyddiaeth a Hanes

Dyma’r dolenni i’r Gwasanaeth a’r Cyflwyniad PPT Cynradd
Gwasanaeth a’r Cyflwyniad PPT Cynradd

Dogfen
Neu ewch i dudalen cartref ein gwefan Learn

Dulce et decorum est pro patria mori?: Gwasanaeth a chyflwyniad uwchradd Gorffennaf 2014

Thema: Rhyfel a gwrthdaro ddoe a heddiw
Gwledydd: Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC)

Mae ein gwasanaeth uwchradd mis Gorffennaf yn rhoi sylw i rai o’r beirdd a fu’n filwyr yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a’u hymateb i’r hyn a welsant. Edrychir hefyd ar effeithiau rhyfel a gwrthdaro ar draws ein byd heddiw.

Un o’r gwledydd hyn yw’r DRC, sydd wedi dioddef bron i 15 mlynedd o wrthdaro mewnol. Adroddir stori Shukuru Binguru oedd wedi gorfod ffoi gyda’i brawd a’i chwiorydd pan fu ymosodiad ar eu pentref. Yn anffodus fe’u gwahanwyd oddi wrth eu rhieni, ond drwy help un o bartneriaid Cymorth Cristnogol yn y wlad, Central Africa Baptist Community, y mae’r teulu ynghyd unwaith eto.
Dyma ffordd dda o gyflwyno i’ch myfyrwyr canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, a’r modd y mae rhyfel a gwrthdaro yn dal i effeithio ar gymunedau ar draws y byd.
Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio i helpu pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan wrthdaro ac yn hyrwyddo heddwch.

Oed: 11-14.
Pynciau: Dinasyddiaeth, AG, Daearyddiaeth a Hanes
Dyma’r dolenni i wasanaeth a chyflwyniad uwchradd Gorffennaf 2014:
Dolen
Dolen

Neu ewch i dudalen cartref ein gwefan Learn: christianaid.org.uk/learn
Cofiwch hefyd am ‘Popeth yn Gyffredin’, gwasanaethau ar thema Gemau’r Gymanwlad sy’n digwydd yng Nghaeredin dros yr haf, ac fe fydd ein gwasnaethau Cynhaeaf yn ymddangos ar Learn cyn bo hir

Robin Samuel, Christian Aid, 5 Station Rd., Radyr, Cardiff  029 2084 4646

rsamuel@christian-aid.org

Diolch am ddefnyddio ein hadnoddau – unrhyw sylwadau, cysylltwch â ni!