Newyddion o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Aelod newydd o’r Staff

Ers dechrau’r semester mae Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cael aelod newydd o’r staff. Daeth Dr Husam Al-Malak atom o SOAS, sef  Sefydliad Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd Prifysgol Llundain, a bu’n dysgu hefyd yng Ngholeg y Brenin, Llundain, a’r Sefydliad Addysg Ryngwladol, lle cyflwynodd gyrsiau at Islam, cyfriniaeth a gwahanol agweddau ar grefydd fodern. Testun ei PhD (a ddyfarnwyd gan SOAS) oedd arwyddocad athroniaeth Nietzsche ar y meddwl Islamaidd. Ei brif ddiddordebau ymchwil yw’r newid yn y berthynas rhwng crefydd a moeseg, ynghyd â rôl crefydd yng ngwledydd y Dwyrain Canol ar hyn o bryd. Mae’n dysgu ar gampws Llambed ac ar gampws Caerfyrddin, ac ymhlith ei fodiwlau yw rhai ar Islam ac ar hanes a chymdeithas gyfoes gwledydd y dwyrain.