Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Amsterdam

Ar ddechrau mis Mawrth buodd yr Adran Addysg Grefyddol ar daith i Amsterdam gyda disgyblion blwyddyn 9. Roedd y daith hon yn gyfle i’r disgyblion cyfoethogi eu dealltwriaeth o’r testunau a astudiwyd yn ystod y flwyddyn academaidd. Fel rhan o’r daith wnaeth y disgyblion ymweld ag amrywiaeth o atyniadau gan gynnwys amgueddfa Anne Frank, Synagog Portiwgeaidd Amsterdam ac Amgueddfa Van Gogh.

 

Taith anhygoel! Rwyf wedi dysgu llawer am y grefydd Iddewig. Hoff ran y daith oedd ymweld ag annex Anne Frank.

amsterdam_1

Diolch am drefnu taith hynod ddiddorol ac addysgiadol. Ein hoff weithgareddau oedd ymweld ag amgueddfa Anne Frank a’r Synagog, dyma safleoedd diddorol.

amsterdam_2