Taith Astudio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i Istanbwl

Taith Astudio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i Istanbwl

Ar 21 Chwefror cychwynnodd staff a myfyrwyr o Ysgol Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar daith astudio i Istanbwl. Modiwl 20 credyd i  fyfyrwyr lefelau 5 a 6 campws Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan  yw’r daith astudio. Roedd Dr Sarah Lewis a Dr Amjad Hussain ar y daith hefyd.

TSD-GROUP-1-Sarah-Lewis-,-Istanbul

Dechreuodd ein hantur gyda thaith dros nos o Gymru i faes awyr Luton, gan gyrraedd Istanbwl yn gynnar brynhawn 21 Chwefror.

Roedd ein gwesty mewn lle delfrydol, yng nghanol yr hen ddinas, o fewn cyrraedd nifer o atyniadau hanesyddol, y Bazarre Grand, y siopau a’r tram.

Aya Sofya

Chora Church

Dydd Gwener 22 Chwefror
DIWRNOD LLAWN YN YMWELD AG ATYNIADAU

Bydd tywyswr sy’n siarad Saesneg gyda’ch grŵp am ddiwrnod llawn yn ardal Ahmed Sultan. Bydd yr ymweliadau’n cynnwys y Byzantine and Ottoman Imperial City, y Blue Mosque, Aya Sophia, Yerebatan Sarnici a’r Topkapi Palace. 

TSD-BLUE-MOSQUESaral-Lewis-Istanbul

Dydd Sadwrn 24 Chwefror
Bydd tywyswr sy’n siarad Saesneg gyda’ch grŵp am ddiwrnod llawn o ymweliadau’n cynnwys yr Ahrida (Ohrid) Synagogue yn Balat, patriarchaeth Ecumenical: eglwys St. George, amgueddfa Fethiye Camii (eglwys Theotokos Parmakaristos) a’r Chora Church (amgueddfa Kariye)

Bydd bws yn casglu eich grŵp o’r gwesty ac yn mynd â chi i brifysgol Marmara (Cyfadran Ilahiyat).

Dydd Sul 25 Chwefror

Parc Miniaturk

Dydd Mawrth 27 Chwefror

http://www.guardian.co.uk/travel/2011/sep/14/10-best-sights-istanbul-city-guide

http://www.topkapisarayi.gov.tr/

http://www.miniaturk.com.tr/en/category.php?id=1

http://www.marmara.edu.tr/en

Y Basilica Cistern

http://www.bluemosque.co/

 

 

Dydd Iau 21 Chwefror, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Gwener 22 Chwefror, 2013

 

 

 

 

 

Dydd Sadwrn 23 Chwefror, 2013

 

 

Dydd Sul 24 Chwefror, 2013

 

 

Dydd Llun 25 Chwefror, 2013

 

 

Dydd  Mawrth 26 Chwefror, 2013

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’w gadarnhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’w gadarnhau

 

 

 

I’w gadarnhau

CYRRAEDD YR EYFEL HOTEL A CHOFRESTRU EICH HUN YNO
Bras amcan o amser cyrraedd y gwesty. Cysylltwch â staff y gwesty ynghylch unrhyw ofynion dietegol neu feddygol sydd gan eich grŵp.
 


Nodwch na fydd eich ystafell ar gael efallai, tan 4 o’r gloch. Gellir trefnu i chi adael eich bagiau mewn ystafell bwrpasol (mae’n bosib y codir tâl ychwanegol am hyn).

 

 

 

DIWRNOD LLAWN YN YMWELD AG ATYNIADAU

Bydd tywyswr sy’n siarad Saesneg gyda’ch grŵp am ddiwrnod llawn yn ardal Ahmed Sultan. Bydd yr ymweliadau’n cynnwys y Byzantine and Ottoman Imperial City, y Blue Mosque, Aya Sophia, Yerebatan Sarnici a’r Topkapi Palace.

 

 

 

DIWRNOD RHYDD

 

 

 

 

 

DIWRNOD LLAWN YN YMWELD AG ATYNIADAU

 

 

 

 

YMWELIAD

Bydd bws yn casglu eich grŵp o’r gwesty ac yn mynd â chi i brifysgol Marmara (Cyfadran Ilahiyat).

 

 

 

DIWRNOD RHYDD

 

Dydd Mercher 27 Chwefror, 2013 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’w gadarnhau

GADAEL YR EYFEL HOTEL

Cysylltwch â’r dderbynfa i gadarnhau’r amser allgofnodi, a gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael eich ystafelloedd yn y bore, gan fynd â’ch holl eiddo gyda chi.

 

 

Gellir trefnu gyda’r dderbynfa i chi adael eich bagiau mewn ystafell bwrpasol: mae’n bosib y codir tâl ychwanegol am hyn.

 

 

BWS TROSGLWYDDO

Bydd eich bws yn mynd â’ch grŵp o’r gwesty yn ôl i’r maes awyr ar gyfer eich taith gartref. Dylech sicrhau bod eich grŵp yn brydlon ac yn barod pan fydd y bws yn cyrraedd.

Trefnwyd eich bws drwy Esendal Travel.