Ysgol newydd ym Mhrifysgol Bangor yn agor ei drysau

Agorodd yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd newydd ym Mangor ei drysau am y tro cyntaf ym mis Medi 2013, ac roedd yr Ysgol yn falch iawn o groesawu nifer sylweddol o fyfyrwyr, gyda rhai ohonynt yn dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r ymateb gan fyfyrwyr wedi bod yn eithriadol o gadarnhaol. Maent wedi bod yn frwdfrydig dros ben am yr amrywiaeth gyffrous o fodiwlau sydd ar gael, ac wedi gwerthfawrogi safon uchel yr addysgu yn yr Ysgol. Cadarnhawyd hyn gan ein canlyniad rhyfeddol yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, lle sgoriodd yr Ysgol 96% am foddhad cyffredinol myfyrwyr. Arwydd arall o ansawdd addysgu’r Ysgol yw bod gwobr anrhydeddus Prifysgol Bangor,  sef Athro/Athrawes y Flwyddyn, wedi ei dyfarnu i aelod o staff yr Ysgol yn 2013, sef Dr Lucy Huskinson.

Roedd yr Ysgol yn falch iawn o groesawu aelod newydd o staff ym mis Medi, sef Dr Farhaan Wali, ein harbenigwr mewn astudiaethau Islamaidd a chrefyddau’r Dwyrain. Mae ei arbenigedd wedi galluogi’r ysgol i gynnig rhaglen gynhwysfawr a deinamig sy’n cynnwys safbwyntiau dwyreiniol a gorllewinol wrth astudio athroniaeth a chrefydd.

Rydym yn hynod o falch fod yr Ysgol yn prysur ddod yn un o’r lleoedd mwyaf poblogaidd i astudio crefydd ac athroniaeth yng Nghymru a thu hwnt. Ymhlith y modiwlau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd mae:

  • Gender a rhywioldeb
  • Dirfodaeth
  • Ffwndamentaliaeth (modiwl cyfrwng Cymraeg)
  • Marwolaeth Duw
  • Islam
  • Moeseg (modiwl cyfrwng Cymraeg)
  • Plato

Yn ogystal â’r rhai sy’n gadael ysgol, rydym wedi croesawu myfyrwyr hŷn a myfyrwyr rhyngwladol o Ewrop ac America. Rydym yn croesawu ceisiadau i’n rhaglenni israddedig a hefyd i’n rhaglenni ôl-radd gan bobl sydd eisoes yn athrawon. Gellir teilwra’r rhaglenni i fodloni gofynion diddordeb penodol unigolyn a gellir eu hastudio yn rhan-amser neu’n llawn-amser neu fel opsiwn dysgu o bell os dymunir.

(Dr) Eryl W Davies

Pennaeth yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

I gael rhagor o fanylion ewch i’n tudalen we: www.bangor.ac.uk/spar