Shaykh Ahmed Muhammad Saad

Ganed Shaykh Muhammad Ahmed Saad i deulu o ysgolheigion yng ngogledd yr Aifft. Roedd wedi dysgu’r Qu’ran ar ei gof erbyn iddo fod yn 10 oed, arweiniodd ei weddi gynulleidfaol gyntaf yn 13 oed a thraddododd ei bregeth dydd Gwener gyntaf mewn mosg yn 15 oed. Erbyn hynny, roedd eisoes wedi dysgu ar ei gof nifer o destunau ysgolheigaidd Islamaidd clasurol, ynghyd â miloedd lawer o linellau o farddoniaeth Arabeg. Treuliodd bron i 17 mlynedd yn system ysgolion Al-Azhar a graddiodd o’r brifysgol Al-Azhar enwog (gellid dadlau mai hon oedd sefydliad addysgol Islamaidd mwyaf adnabyddus a mwyaf uchel ei pharch yn y byd) gyda BA Anrhydedd mewn Astudiaethau Islamaidd yn Saesneg. Mae Shaykh Saad wedi treulio blynyddoedd lawer ers iddo raddio o Al-Azhar yn astudio’r gwyddorau Islamaidd gydag uwch ysgolheigion ac arbenigwyr. Y mwyaf nodedig o’r rhain oedd Shaykh Ali Gom’ah, cyn Grand Mufti yr Aifft.

Mae gan Shaykh Saad lawer o ijazats (trwyddedau i ddysgu) mewn adrodd y Qur’an yn ogystal â thrwyddedau i ddysgu llyfrau Hadith (traddodiadau proffwydol), Tafsir (sylwebaeth y Qur’an) a Fiqh (cyfreitheg) yr ysgol Shafi’ie (un o bedair ysgol cyfraith bwysicaf y crefydd Sunni). Mae galw mawr amdano fel siaradwr sydd wedi ymrwymo i drosglwyddo gwybodaeth draddodiadol Islamaidd, ac mae wedi teithio’r byd fel Imam, siaradwr a darlithydd, ac wedi ymweld â Chanada, UDA, yr Almaen, Malaysia, Indonesia, Singapôr, De Affrica, Sweden, Lloegr, yr Alban a Chymru. Ymgartrefodd yn y DU yn 2005 a daeth yn Imam y North London Central Mosque (a elwid gynt yn Finsbury Park Mosque) pan aeth yno i adfer enw da’r mosg ar ôl iddo fynd yn enwog am y rhesymau anghywir dan ddylanwad Abu Hamza Al-Masri, pregethwr eithafol a arestiwyd yn 2004 a’i estraddodi i’r Unol Daleithiau ym mis Hydref 2012.